Terms & Conditions


Welkom op de website over het project LIFE Eikenprocessierups. Op deze webpagina vind je informatie over de disclaimer,het privacy beleid vind je terug op de aparte pagina privacy beleid.

1. Disclaimer*

* versie van 25/01/2021

1.1. Toepassing

Deze website (www.eikenprocessierups.life) wordt beheerd door de partners in het project LIFE Eikenprocessierups. Een overzicht van de partners vind je terug op de pagina projectpartners. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De projectpartners kunnen deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het project LIFE Eikenprocessierups, de doelstellingen, uitkomsten en activiteiten.

Alhoewel de projectpartners zich inspannen om informatie te verschaffen waarvan zij denken dat die actueel en juist is, garanderen de projectpartners niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garanderen de projectpartners een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je de projectpartners contacteren op volgend e-mailadres: info@eikenprocessierups.life

1.3. Aansprakelijkheid

De projectpartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. De projectpartners verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

De projectpartners kunnen evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor privaat en persoonlijk en professioneel gebruik te raadplegen en/of te downloaden. 

2. Cookie policy

De projectpartners maken gebruik van cookies en willen de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet,…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, … Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

De website maakt gebruik van de volgende cookies:

1. First party cookies:

Bij een eerste bezoek aan de website toont de groep provincie Antwerpen bezoekers een melding waarin we aangeven dat we gebruik maken van cookies. We verwijzen in deze melding ook naar onze privacy verklaring. Om te bepalen of iemand voor het eerst de website bezoekt, gebruiken we een cookie die cookieinstellingen registreert.

  • cookie_consent (bewaartermijn: 1 jaar)

2. Third party cookies:

a) Google Analytics

De groep provincie Antwerpen gebruikt cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te genereren. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

Voor een overzicht van alle gebruikte cookies, zie cookiebeleid

Je kan het gebruik van cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt. Je kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van je browser. Om dit te doen raden wij je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com/https://support.mozilla.orghttps://support.microsoft.com/).