In the field


Sustainably produced nesting boxes

In oktober 2020 werd een grote hoeveelheid mezenkasten aangekocht, waarvan er 360 opgehangen zullen worden in onze proefopstellingen in Vlaanderen en Nederland.

Omdat we ons in het project engageren om de sociale economie te stimuleren en duurzaam om te gaan met materiaal, werden de nestkasten besteld bij het natuurhulpcentrum te Opglabbeek. Alle kasten worden volledig vervaardigd in hout met een PEFC-certificaat (Programme for Endorsement of Forest Certification). De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de verzorging en rehabilitatie van zieke en gewonde wilde dieren. De nestkasten worden geproduceerd door personen, die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt geraken.

Verdeling nestkasten aan projectpartners en gemeenten

Aangezien mezen reeds in de herfst (oktober -december) op zoek gaan naar nestplaatsen voor de komende lente, is het belangrijk om nestkasten ruim op voorhand op te hangen. In november 2020 was onze bestelling van nestkasten klaar en konden de nestkasten voor ons mezenexperiment verdeeld worden over de projectpartners (provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Gelderland en provincie Noord-Brabant). Daarnaast werden er ook nestkasten uitgedeeld aan gemeenten die graag hun steentje willen bijdragen aan de ecologische bestrijding van eikenprocessierupsen en nestkasten zullen ophangen bij geïnfecteerde eiken op hun grondgebied.